فائو و سازمان حفظ نباتات ایران در ماه گذشته یک پروژه همکاری فنی (TCP) تحت عنوان “اقدام فوری برای ایجاد ظرفیت برای کنترل آفت ملخ صحرائی در جمهوری اسلامی ایران”  امضاء نمودند که اکنون بودجه اختصاصی به این پروژه به میزان 200 هزار دلار افزایش و بر  500  هزار دلار بالغ گردیده است. به گفته آقای بودکر نماینده فائو در ایران :”با توجه به وضعیت نگران کننده این آفت در منطقه و خسارت های احتمالی آن برمحصولات کشاورزی و معیشت روستایی، فائو تصمیم به  اختصاص یک بودجه اضافی برای این پروژه اختصاص  گرفته است.  وی ضمن ابراز امیدواری برای کنترل ملخ  صحرائی در سراسر کشور گفت: “این پروژه به طور عمده بکار گیری حدود 320 متخصص ایرانی با دانش و مهارت لازم فنی برای کشف ، ردیابی ، گزارش و پاسخ سریع به آلودگی  به آفت ملخ صحرائی و  تهیه تجهیزات دو مرکز کنترل ملخ صحرائی را در می گیرد.  در این ارتباط  آقای كیت كرسمن ، دبیر اجرایی كمیسیون كنترل ملخ صحرائی گفت: “باران های گسترده در دو ماه گذشته در آفریقای شرقی و آسیای جنوب غربی از جمله جنوب ایران  محیط مناسب را برای پرورش ملخ صحرائی  ایجاد كرده است و در شرق آفریقا ، این یک تهدید بی سابقه برای امنیت غذایی و معیشت مردم است زیرا با آغاز فصل کاشت همزمان می باشد ” بیشتر