نشست های آتی

هفدهمین نشست عادی کمیسیون منابع ژنتیک برای غذا و کشاورزی (CGRFA)  از تاریخ 18 لغایت 22 فوریه 2019 میلادی در مقر فائو در رم برگزار
بیشتر بخوانید
یازدهمین گردهمائی جهانی غذا کشاورزی از  تاریخ 17 لغایت 18 ژانویه 2019 میلادی در برلین آلمان برگزار می شود . این گردهمائی که  یک کنفرانس جهانی
بیشتر بخوانید

موضوعات و اطلاعات جهانی

دهه کشاورزی خانوادگی سازمان ملل متحد فرصتی فوق العاده برای ریشه کنی فقر و گرسنگی

سازمان ملل متحد در نظر دارد  تلاش های خود را برای دهه کشاورزان خانوادگی متحد نماید. مجمع عمومی سازمان ملل متحد به طور رسمی سالهای 2019-2028  را به عنوان دهه کشاورزی خانوادگی اعلام  نموده است. در ابتدای اکتبر 2017،  قطعنامه  مربوطه  در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد. هدف این دهه، الهام بخشیدن به جامعه بین المللی برای ایجاد یک تعهد سیاسی تازه جهت حمایت از کشاورزان خانواده و ایجاد سیاست های کشاورزی برای خانواده است. قطعنامه  مربوطه کشاورزان خانوادگی را به عنوان رهبران اصلی در پیروی از اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد (SDGs)، به ویژه در تضمین
بیشتر بخوانید

 وب سایت مشترک سازمان های بین المللی فائو ، ایفاد و برنامه جهانی غذا

سازمان های ملل متحد مستقر در رم

FAO

سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO) یکی از سازمان های تخصصی سازمان ملل است که از تلاش های بین المللی برای ریشه کن ... بیشتر بخوانید

WFP

برنامه جهانی غذا (WFP) بازوی عملیاتی سازمان ملل متحد در مقابله با گرسنگی در جهان بوده و از بزرگترین تشکیلات بشردوستانه در سطح...  بیشتر بخوانید

IFAD

صندوق بين المللی توسعه کشاورزی (ايفاد) به عنوان یکی از مهمترین نتایج کنفرانس جهانی غذا 1974 می باشد و به عنوان یک موسسه...   بیشتر بخوانید