آیا فن  آوری های نوین آبیاری باعث صرفه جویی در مصرف آب می شود؟

آیا فن آوری های نوین آبیاری باعث صرفه جویی در مصرف آب می شود؟

آیا فن آوری های نوین آبیاری باعث صرفه جویی در مصرف آب می شود؟ مقاله بحث در مورد آبیاری و مدیریت پایدار منابع آب در خاور نزدیک و شمال آفریقا منطقه خاور نزدیک  و شمال آفریقا (NENA) دارای کمترین منابع آب شیرین نسبت به سایر مناطق جهان است . NENA  که در حال حاضر در معرض...