برنامه اقدامات فائو در خصوص مقاومت ضد میکروبی 2016-2021

برنامه اقدامات فائو در خصوص مقاومت ضد میکروبی 2016-2021

برنامه اقدامات فائو در خصوص مقاومت ضد میکروبی2016-2021 افزایش مقاومت ضد میکروبی جهانی (AMR) تهدیدی بزرگ برای سلامت انسان و حیوان است. این امر به داروهای مدرن پزشکی و دامپزشکی   و  ایمنی غذا و محیط زیست  آسیب وارد می نماید. آنتی بیوتیک ها نقش مهمی در درمان بیماری های...